Začeli smo s projektom “raziskovalni turizem”

PROJEKT :»Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in
kulturno dediščino Notranjske«

Prvi vtisi: Uvajamo nov pristop v turizmu, saj menimo, da je razvitost oblik turizma usmerjenih v varstvo narave in raziskovanje malo. Izkoristili smo tople jesenske dni in raziskovali ledeniške ostanke na območju Snežnika.