VIA DINARICA

Društvo dolomitne lutke je, v okviru projekta WILDLIFE, pod drobnogled postavilo Via
Dinarica, najobetavnejšo pohodniško destinacijo v Evropi?

Via Dinarica, dolga je okoli 2.000 km, povezuje 7 Balkanskih držav, od Razdrtega do Šar planine (tromeja Albanije, Kosova in Makedonije). To območje ni povezano le skozi čas razvoja človeka, povezujejo nas tudi Dinaridi, podobne geomorfološke in klimatske značilnosti, prisotnost zakraselega sveta (zanimivi površinski in podzemni kraški pojavi), malo površinskih voda, obširni gozdnati svet.

Trasa Via Dinarica v Sloveniji poteka po Primorsko-notranjski regiji (turistična destinacija Zeleni kras).

Na teoretičnem delu smo spoznali celotno traso Via Dinarica ter podrobneje traso v naši
regiji. Primerjali smo jo z drugimi pohodniškimi potmi v Sloveniji in Evropi. Pogledali smo si različne odseke, težavnost poti, koncentracijo dodatne turistične ponudbe in evidentirano dediščino ob poti. Pripravili smo enodnevni itinerarij enega od odsekov poti med Blokami in Slivnico, kamor smo se naslednji dan tudi odpravili. V obilici svežega zraka, zelenja, miru in megle smo interpretirali naravno in kulturno dediščino, ki nam je prihajala na pot. Med drugim tudi Corpniško jamo, rimsko cesto in »slivniški diamant«.