ETNOBOTANIČNI SEMINAR

Udeležili smo se ETNOBOTANIČNEGA SEMINARJA v SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU.

Letošnji seminar za etnobotaniko je bil posvečen kulturni dediščini gozdov, temu izjemnemu naravnemu bogastvu, ki je človeku podarjeno zgolj v upravljanje.


Da bi drevesa po starem reku »ne šla v nebesa« in da bi zdrave gozdove ohranili našim zanamcem, je nujno zavedanje o kompleksnem pomenu gozdov za človeka in planet ali kot pravi slovenski ljudski pregovor: »Drevo se na drevo naslanja, človek na človeka.« (SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ)

https://www.etno-muzej.si/sl/dogodki/gozdovi-in-ljudje-dediscina-za-prihodnost-3-seminar-za-etnobotaniko