Operacija »Pokrivala na Notranjskem«

Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala iz naravnih materialov, ki so jih pridobili iz lokalnega okolja. Imela so praktično funkcijo zaščite glave. Iz zajčje dlake so tako izdelovali polstene klobuke, kože polhov so ustrojili v polhove kape (polhovke), iz slame, nabrane na kraških travnikih, pa so izdelovali slamnike.

Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov. Tudi zato je bil lov na polhe tradicionalno zelo dobro razvit.

V oktobru in novembru bomo polhali, ker bomo v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem« med drugim izdelali nekaj polhovk. Da se znanje ne pozabi!

V naslednjih mesecih bomo nadaljevali z raziskovanjem izdelave pokrival na območju Las Notranjska. Če ima kdo od vas kakšno zanimivo in uporabno informacijo, naj nam sporoči. Veseli bomo.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje