Prvinski gozdovi

Predeli skritih kotičkov prvinskih snežniških gozdov

Nature fix

“Človek je našel svoje prvo bivališče v gozdu, ne v votlini. Bil je bolj gozdni človek kakor jamski prebivalec. Seveda pa je les sprhnel, kamen ostal in tako govorimo o kameni kulturi, ne pa o leseni ali celo drevesni kulturi.” (A. Trstenjak, 1991)

PROGRAM SNEŽNIK
»UNESCO dediščina bukovih gozdov na Snežniku«
Ponujamo vam spoznavanje in raziskovanje območja, ki je na seznamu svetovne dediščine UNESCO.