RAZISKOVANJE LEDENIŠKIH OSTANKOV NA SNEŽNIKU

Poleg območja Alp sta bila v ledeni dobi s stalnim ledenim pokrovom pokrita del Trnovskega gozda in del Snežnika.

Na Snežniku so ostanke in posledice delovanja ledu opazili geologi in raziskovalci v prvi polovici 20.stoletja. Sledile so podrobnejše raziskave zadnje poledenitve s poudarkom na južnih pobočjih.

Na severni strani se še vedno poraja nekaj vprašanj: kako nizko je segal ledeni pokrov, v katero smer in do kod so segali manjši ledeniški jeziki? V preteklih mesecih smo člani Društva dolomitne lutke večkrat obiskali in raziskovali del območja med Leskovo dolino, Lepim dolom in Mezeliščem. Našli smo nekaj nasipov in uravnav, za katere pa se je kasneje izkazalo da so posledice morfoloških procesov v tektonsko pretrtih conah, pobočnih procesov in razlik v vrsti in odpornosti kamnin. Locirali smo tudi nekaj vršajev, ki so jih nanesle vode izpod ledenikov. Nadaljevali bomo z raziskovanjem in kartiranjem območja z izhodiščem med Gašperjevim hribom in Peklom, da bi pridobili dodatne podatke o poledenitvi in ostalih procesih na tem območju.