NOTRANJSKI KRAS

Modro se odseva v zelenem in zelena se blešči v modri. Pred nami se razprostirajo številni zaobljeni vrhovi nanizani po pokrajini prekriti z zelenjem gozdov, ki se vlečejo v neskončnost in kljubujejo vetrovom in potresom. Vrhovi kot kope in kopice različnih višin, z najvišjo goro Snežnikom, ki kraljuje nad njimi. Vmes uravnane planote in polja na katerih se je skozi stoletja človek boril z naravo in se ji hkrati prilagajal, da je preživel. Območje, ki ga zaznamuje voda v različnih oblikah in v različnih sferah. Pozimi sneg, ki na debelo prekrije pokrajino ter se v mrzlih senčnih kraških kotanjah pod vrhom očaka Snežnika, ki mu je dal ime, obdrži pozno v poletje. Pravljični kraški izviri, potoki, mlake, bajerji in presihajoča jezera. Podzemne vode, ki se skrivajo globoko pod zemljo in v tektonsko pretrtih kraških kamninah oblikujejo in ustvarjajo nenavadne skalne in sigove oblike. Številne podzemne jame v katerih so v preteklosti “bivali zmaji, čarovnice in hudiči”, so danes še eden redkih človeku neznanih prostorov na planetu Zemlja.