RAZISKOVALNI TURIZEM

»Raziskovalni turizem« je nova vizija razmišljanja o povezovanju znanosti, lokalnega prebivalstva in tujih obiskovalcev območja. Koncept povezuje strokovnjake različnih področij (geografije, geologije, biologije, gozdarstva, agronomije, zgodovine) in lokalne prebivalce, ki živijo na območju, se mu prilagajajo in ga preoblikujejo že stoletja. V sinergiji domačinov in strokovnjakov nastaja opazovanje in spremljanje sprememb v kulturni krajini ter njeno predstavljanje tretjim deležnikom, to je obiskovalcem (turistom), ki pridejo od drugod. A ne le v smislu »explore tourism« (turizem ob odkrivanju) niti ne le kot »adventure tourism« (doživljajski turizem), ampak v smislu »research tourism« (raziskovalni turizem). Torej ne le kot doživljanje in doživetje v naravi, ampak tudi kot globlje spoznavanje in razumevanje naravnih procesov, vplivov med ekosistemi ter vplivom človeka s pomočjo raziskovalnih tehnik uporabljenih v znanosti (meritve pretokov in kvalitete vode, štetje primerkov posameznih vrst živali, meritve rasti dreves, kapnikov, intervjuji z domačini).

V družbi strokovnjakov in lokalnih prebivalcev aktivno sodelujemo pri raziskovanju in spremljanju naravnih pojavov in družbenih procesov ter aktivnostih. Skupaj bomo pripravili tudi poročila o svojem delu in potegnili zaključke o stanju, oziroma morebitnih spremembah v kulturni krajini, ki jo bomo obiskali. Naj bodo to skrivnostni snežniški gozdovi, podzemne jame, grape in soteske ali pa njive, travniki in vasi. Povsod bomo našli gradivo za naše delo. Za ustvarjanje ter doživljanje narave in ljudi.