Raziskovalni izlet

V okviru naših programov za šole po dogovoru pripravimo raziskovalne izlete in se prilagodimo željam in potrebam učiteljev in učencev.

Z učenci OŠ Košana smo se odpravili na sprehod ob potoku Bloščica, ki se kačasto vije po planoti. Z opazovanjem in raziskovanjem potoka in njegove okolice smo spoznavali značilnosti te pokrajine; močvirnata tla, vlažne travnike, mrtve rokave potoka, posebne rastline in živali, ki jih drugje ni moč opaziti. Na sprehodu smo pokrajino spoznavali z vsemi čutili (voh, sluh, vid, tip).