Meritve na doživljajski točki

Na doživljajski točki Notranjske na Bloški Polici so se v mesecu novembru začele izvajati meritve nekaterih parametrov v okviru raziskav v porečju Ljubljanice, ki jih izvajajo slovenski in kitajski znanstveniki.

Postavljena je bila merilna postaja, ki meri temperaturo, vlago in koncentracijo CO2 v zraku in v zemlji (prsti) na različnih globinah. Meritve se bodo izvajale 2 leti. Koncentracija CO2 v prsti se spreminja glede na globino in letni čas. Na merilni točki, ki je postavljena na travniku se spremlja koncentracije na globinah 20, 30 in 50 cm. Rezultati meritev bodo pokazali tako spremembe koncentracij v različnih letnih časih (različna temperatura in vlaga) ter tudi prehajanje CO2 skozi prst.

Povezava med CO2 ter temperaturo in vlago je bila dokazana na številnih kraških območjih na svetu (tako na površju, v prsti, kot v podzemlju). CO2 je plin, ki je pomemben za kraške procese, saj njegova koncentracija vpliva na raztapljanje kamenine (apnenca, dolomita) in posledično na razvoj površinskih in podzemeljskih kraških pojavov ter prsti. CO2 prehaja, se giblje med zrakom, vodo, prstjo in živimi organizmi.

Človekove dejavnosti (kmetijstvo, industrija, promet) vplivajo na koncentracije CO2. Kmetijstvo recimo povečuje vnos tako imenovanega organskega ogljika v sistem. Njegov vir so organska gnojila, odpadlo listje, trava, rastlinski odpadki. Na produkcijo CO2 vpliva tudi vegetacija. Večina ogljika se zaradi dihanja/procesov v tleh sprosti v ozračje, del pa se ob prenikanju vode v raztopljeni obliki prenese v tla in kasneje v podzemlje.

Društvo dolomitne lutke