KDO SMO

DRUŠTVO DOLOMITNE LUTKE

Prizadevamo si za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave, samooskrbo in sonaravni turizem med Notranjsko in Cerkljansko. Izvajamo različne aktivnosti z omenjenih področij.

Turistično vodenje - Društvo Dolomitne lutke

Člani smo ljubitelji narave, vedoželjni znanja in izkušenj naših prednikov, ki so bili močno povezani z naravo. Ljudje smo preprosti drobci narave. Naša moč je v sozvočju z njo. Tu je naše poslanstvo. Raziskujemo, stikamo, vohamo, opazujemo, prisluhnemo, odkrivamo, podoživljamo, obujamo in prenašamo znanje, jemo preprosto in zdravo in to delimo z drugimi. To nas veseli in zanima. To nas samouresničuje. Skupaj rastemo, kot rastejo ljudje od rojstva do smrti, kot tudi drevesa, kapniki, zgodbe in gobe. Imamo dolgoletne izkušnje na področju raziskovanja in varovanja jam in krasa, opravljene izpite za jamarje, jamske vodnike po turističnih jamah in lokalne turistične vodnike. Že dve desetletji smo aktivni na področju regijskega turističnega vodenja, organizacij delavnic in dogodkov za različne ciljne skupine s področja turizma, samooskrbe ter varovanja narave in kulturne dediščine.

DRUŠTVO, KI ZNANOST PRENAŠA MED LJUDI “Če ljudje bolj razumemo pokrajino, v kateri živimo, jo bolj varujemo”

KJE SO MEJE TURIZMA? KRAŠKA PONORNA VODNA JAMA GOLOBINA