Čiščenje Golobine

V letu 2019 smo očistili podzemno naravno vrednoto ponorno jamo GOLOBINA na Loškem polju.

Ponorna jama Golobina je eden pomembnejših odtokov voda iz Loškega polja. Ker je vhod v jamo velik, skozenj ob visokih vodah nanaša tudi večje veje, debla in različne komunalne odpadke. Čistimo vhodne dele jame, iznašamo les in ostale odpadke. S tem se izboljšuje pretočnost jame in odtočni količnik voda iz Loškega polja, kar posledično zmanjšuje čas trajanja srednjih poplav. Jamo ohranjamo naravno s čiščenjem komunalnih in drugih človeških odpadkov.