»Raziskovalni turizem varuje in ohranja« – 2. faza

V okviru druge faze operacije »Raziskovalni turizem varuje in ohranja« smo partnerji zaključili z analizo stanja 6 podzemnih jam na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke s stališča potencialnega sonaravnega in trajnostnega upravljanja z naravnimi podzemnimi vrednotami. Na osnovi proučevanja in primerjave smo kot najbolj primerno določili jamo Golobina na Loškem polju, ki ustreza največ kriterijem. Zanjo smo izdelali podroben upravljavski in poslovni načrt rabe, ki upošteva tako naravovarstvene standarde, kot tudi ekonomiko današnjega poslovanja in razvoja turizma. Gradniki upravljavskega in poslovnega načrta so: sonaravnost, trajnost, povezanost z lokalnim okoljem, povezanost z lokalnim prebivalstvom, visoka dodana vrednost obiska, vnaprejšnja omejitev števila obiskovalcev v skupini ter dnevnega in letnega števila obiskovalcev.

Pripravili smo tudi 3 pilotne študijske ture, ki bodo povezale naravne in kulturne znamenitosti treh občin (Cerknica, Bloke in Loška dolina) znotraj samih občin med občinami ter tudi z jamo Golobino kot centrom študijske ture. Osnova povezovanja je trajnostni raziskovalni turizem, ki diha z lokalno skupnostjo. Zaradi kovid razmer študijske ture še niso bile izvedene. Izvedli jih bomo ob ustreznih zdravstvenih razmerah v tretji fazi operacije. 

Pomembna aktivnost 2 faze je bila tudi aktivacija lokalnega prebivalstva. Srečevali in pogovarjali smo se z lokalnimi prebivalci, deležniki v turizmu, predstavniki občin in občinskih uprav. Začutili smo sinergije, ki jih omogoča varovanje narave in kulturne krajine, njeno raziskovanje in predstavljanje drugim. Le v lokalnem okolju predstavljene in ustrezno ovrednotene lokacije in elementi kulturne krajine in narave so tisti, ki jih lahko odgovorno in uspešno predstavljamo tudi obiskovalcem in prijateljem od drugod. Pripravili in oblikovali smo 3 delavnice in 3 izobraževanja za lokalno prebivalstvo in ostale izbrane deležnike. Zaradi kovid razmer jih še nismo izvedli. Izvedene bodo v tretji fazi operacije.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Evropski kmetijski sklad za razov podeželja: Evropa investira v podeželje

Predstavljamo prispevke Zavoda Jezerski hram v projektu “Pokrivala na Notranjskem”

V projektu “Pokrivala na Notranjskem” sodelujemo z Zavodom Jezerski hram Cerknica, Kmetijo Tdolenj in Turistično gostinskim centrom Jezerski hram d.o.o. Vsak od partnerjev ima svoje naloge. Zavod Jezerski hram je od začetka projekta objavil kar nekaj zanimivih prispevkov, katere delimo v tokratnem zapisu.

1. prispevek: Polh in polhanje v času Valvasorja 

Čudna živalca na Kranjskem – polh v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske

Na slovenskem ozemlju je bila in je ponekod še vedno, mogoče v manjšem obsegu, znamenita tradicija lova na polhe, ki skoraj nima primerjave v preostali Evropi.

Pri nas prvo pričevanje o takšnem lovu in uživanju polhov sega v leto 1240,  takrat je bil lov na polhe tudi obdavčen. O tem sta pisala tudi Valvasor in Steinberg. Polšji lov je bil sicer pomemben vir beljakovin, maščob in postranskega zaslužka (prodaja kožic).

»Je pa na Kranjskem čudna živalca, ki jo je težko videti v drugih evropskih deželah, tu v naši deželi pa se najde v prav veliki množini in se po nemško imenuje Bilch, po kranjsko pa POUH«, piše Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske.

Valvasorju so se te male živalce zdele še posebej zanimive, tako, da jim je posvetil obširni opis v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689, katerega povzemamo v nadaljevanju.

POSEBNA ŽIVALCA: POLH – BAJE JIH HUDIČ PASE

Valvasor opisuje, da ta žival, v nobeni deželi ni tako številna kot na Kranjskemmarsikateri kmet jih nalovi kar po mnogo tisoč. Polh jé razno sadje kakor veverice, zadovoljen je tudi z bukovim žirom. Te živalice prebivajo vso zimo pod zemljo, v poletnem času pa pridejo na dan, v velikih bukovih gozdovih lahko samo iz ene luknje po več tisoč.

No, za trdno pa pravijo, da jih goni vrag na pašo. Sicer ga sam Valvasor ni srečal, je pa slišal na lovu v gozdu močno pokanje in tleskanje, kakor pokajo vozniki z bičem. Potem so pritekli polhi, kmetje pa so odvrgli suknje in škornje, vanje pa so zlezli polhi, toliko, da so bili suknjiči in škornji čisto polni. Ko je bila ta polšja armada mimo, so polhe pobili in pobrali.

Ljudje pravijo, da vrag nima moči, pregnati to živalco iz človekove obleke, če se skrije vanjo. Sta pa Valvasorju dva kmeta opisala samega vraga in sicer je prvi dejal, da je vrag hudo divji, kakor pol kozla, čez čas pa, da je kot pol človeka, no, je pa Valvasor potem za trdno domneval, da je kmet govoril resnico in videl samega vražjega polšjega pastirja v gozdu. Obstaja pa tudi sum, da dobe stari polhi ušesno zarezo in jih tako zaznamuje sam hudič. Vrag baje le tiste zaznamuje, ki jih je kdaj na pašo gnal, če je kaj dati na pripovedovanje kmetov. Ali so vraga ali polhe same vprašali, ne morem vedeti, še piše Valvasor.

 J.V. Valvasor, Slava Vojvodine Kranjske 1689: »Hudič žene polhe na pašo«, bakrorez.

RAZLIČEN LOV NA POLHE

Lov na polhe je različen, Valvasor je opisal tri načine.

Polhe love  v pasti, katerih premore marsikak kmet po sto in več. Te pasti so preprosto napravljene in podobne strelnemu loku. Narejene so iz lesa, ki je ukrivljen v loku ter vrvice. Kot vabo uporabljajo suhe ali sveže hruške. Ko pasti nastavi, mora vso noč hoditi od ene do druge, da pride k vsaki po štiri ali petkrat in pobere ujete polhe. Zelo pogosto pa se tudi zgodi, da vso noč nastavljajo pasti, pa nobenega polha ne dobe. Takrat dolže vraga, da on trapi kmete in jih ima za norce.

Polhi imajo mladiče v duplih dreves in tukaj se preko dneva zadržujejo tudi stari polhi (ponoči pa hodijo po sadje in žir). Če v votlo drevo močno pihneš začnejo polhi notri mrmrati drn, drn, drn, nato pa vtakneš dolgo šibo v duplo in podrezaš sem in tja, pa pride polh ven. Takrat  ga ujameš, primeš za vrat in ubiješ, ob tem moraš biti previden kako ga primeš, saj močno ugrizne.

Najpogosteje jih lovijo v pozni jeseni in sicer tako, da naredijo veliko skrinjo in v sredini odprtino. Vanjo umestijo pésto starega kolesa in v cev nabijejo veliko ostrih žebljev, da konice spodaj gledajo ven. Polh gre lahko notri, ven pa ne more, saj mu žeblji predstavljajo osti. Te skrinje zakopljejo nad polšjo luknjo na način, da je zunaj le cev, vse ostalo pa je zadelano z zemljo. Polhi se preko noči nagnetejo v skrinjo, zjutraj pa “ujetnike pobero, skrinjo pa puste tam in tako delajo zmerom naprej”.

NE SME PA VSAK KMET LOVITI POLHOV

Ne sme pa vsak kmet polhov loviti, prej mora plačati gospodi, ki je lastnica gozda. Za dobro luknjo plačajo 1 krono (2 goldinarja), lahko pa tudi več ali manj odvisno ali je polšja luknja dobra ali slaba.

POLŠJE MESO

O naših polhih je treba povedati še, da so lepo rejeni in imajo več masti kot mesa, zato jih je najbolje peči. Plemenitaši in meščani se sicer branijo te jedi, sploh ženske. Pravijo, da zato ker jih sam hudič pase in ker so tako podobne podganam. Kmečki človek pa jih nasoli polne lonce in sode ter kadi in jih uživa vso zimo – marsikdo jih nasoli po več tisoč. Ta živalca pa ni samo za jed, ampak tudi za okras obleki.Njihove mešiče prevažajo v oddaljene dežele in kraljestva, na primer v Rimsko cesarstvo. Krznarji potrosijo kožice z apnom, od česar dobiva krzno črnikaste lise kakor tiger. Toliko o polhih, zaključi Valvasor.

Povzeto po:

Izbor poglavij iz dela Janeza Vajkarda Valvasorja, Mladinska knjiga Založba d.d., 2017.

Čast in Slava vojvodine Kranjske, Zavod dežela Kranjska, 2009.

2. prispevek: Slava vojvodine Kranjske – meščanska izdaja

Vojvodina Kranjska meji danes na severu na Koroško in Štajersko, na jugu na Istro. Na vzhodu se dotika Hrvatske in Slovenske marke, na zahodu Furlanije in majhne črte Beneškega zaliva ali Jadranskega morja. Središče dežele so Bloke, katerih širina meri 45 stopinj in 58 minut, dolžina 35 stopinj in 43 minut, kakor sem jaz sam z lastnim merjenjem dognal.”(Čast in Slava Vojvodine Kranjske, 2009, II. knjiga,).

Tako je polihistor Janez Vajkard Valvasor v svoji drugi knjigi Slave vojvodine Kranjske (1689), definiral ozemlje Kranjske dežele.Ta obsega tudi območje današnje Notranjske, in sicer občine Cerknica, Bloke in Loške doline.

 Zemljevid Kranjske dežele, priloga II. knjige SVK. 

Janez Vajkard Valvasor je med drugim podrobno opisoval tudi polhanje. »Je pa na Kranjskem čudna živalca, ki jo je težko videti v drugih evropskih deželah, tu v naši deželi pa se najde v prav veliki množini in se po nemško imenuje Bilch, po kranjsko pa pouh. Ta žival je malce večja od podgane, od katere se sicer po sivi barvi ne razlikuje dosti. Žre vsakovrstno sadje kakor veverice, ki jim je  enak tudi po velikosti. S plodovi bukve je tudi zadovoljen. Kranjci jih love tudi v pasti, katerih premore marsikak kmeti po sto in več. Ampak ta živalca ne služi samo za hrano, temveč tudi za okras obleki. Kajti njeni kožuhi se izvažajo v prav oddaljene dežele in kraljestva, kot na primer v Rimsko cesarstvo, na Holandsko, na Špansko Nizozemsko, v Anglijo, Francijo, Italijo itn.« (Čast in Slava Vojvodine Kranjske, 2009, II. knjiga, 503-507).

Valvasorjevo največje in najpomembnejše delo Slava vojvodine Kranjske je bilo napisano v nemščini in natisnjeno v Nürnbergu leta 1689. 

Foto: Zavod Dežela Kranjska

Obsežno polihistorsko delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 zvezke, ki skupaj obsegajo 3.532 strani, 24 prilog in 528 bakrorezov med besedilom. Še danes to delo uvrščamo med najpomembnejša znanstvena dela o Kranjski.

Ravno iz razloga, da na območje Las Notranjska pripeljemo stoletno znanje kot vir navdiha za življenje z naravo in pomen ohranjanja kulturne dediščine polhanja na Notranjskem, smo v okviru projekta pridobili Meščanski izvod Slave Vojvodine Kranjske.

Polhove kože kot dodaten vir preživetja

»Leta 1952 sem nalovil okoli 750 polhov, po 60 polhov na noč. No takrat je prišel k meni domov en gospod iz Lašč, ne vem kako je izvedel za mene. Je rekel, naj pripravim polhove kože za njega, on pa je nadaljeval pot peš naprej na Jezero.Pa sem jih zloži na mizo. Ta stare, lanske in pa kože mladičev. Ko je prišel nazaj iz Grahovega, takrat se je peš hodilo, jih je pregledal, izbral in plačal. Takrat sem se komplet oblekel za tisti denar. Kupil sem jakno, čevlje, hlače.« (Jože Sterle – Mlakarjev iz Škril v intervjuju v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem«)

Včerajšnje izdelovanje polhovke.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Primernost jame Golobina za razvoj raziskovalnega turizma

»Raziskovalni turizem« je naša vizija razmišljanja o povezovanju znanosti, lokalnega prebivalstva in tujih obiskovalcev območja. Torej ne le kot doživljanje in doživetje v naravi, ampak kot globlje spoznavanje in razumevanje naravnih procesov, vplivov med ekosistemi ter vplivom človeka.

S projektom »Raziskovalni turizem  v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino  Notranjske« ga širimo v podzemlje. Proučujemo, kater jame so bolj in katere manj primerne za razvoj trajnostnega, sonaravnega turizma.

Jama Golobina je bila, od 9 jam, ki smo jih raziskovali in vrednotili njihovo primernost za nadaljnji razvoj sonaravnega trajnostnega raziskovalnega turizma, ocenjena kot najbolj primerna. Združuje elemente aktivnih vodnih jam, suhih kapniških jam, ledenih kapnikov pozimi, izvirnih in ponornih jam ter je tudi bogata s pravimi jamskimi živalmi, netopirji ter ostalimi občasnimi obiskovalci jam.

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – Klobučarstvo na Notranjskem

V zimskih mesecih, ko lov na polhe ni aktualen, se v društvu v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem« posvečamo raziskovanju klobučarstva.

Klobučarji, ki so delovali v mestih, so klobuke izdelovali iz volnene polsti, goveje, zajčje in kunčje dlake. Posamezni klobučarji, ki so delovali samostojno in so klobuke izdelovali za kmečko prebivalstvo, so uporabljali volneno polst, ki je bila lažje in cenejše dostopen material.

Janez Kebe v “Loška dolina z Babnim Poljem, 2. del” piše, da se v Ložu pri hiši številka 58 reče pri Klobčarjevih (skrajšano od “pri Klobučarjevih”). »Leta 1859 je posestvo kupil Franc Nahtigal, r. 1832., Žužemberk 29, ki je bil klobučar.«

V podatkovni zbirki ARS smo zasledili, da so v Ložu prenehali s klobučarsko obrtjo leta 1922. V Slovenskem etnografskem muzeju hranijo 3 objavljene fotografije iz Loža, povezane z klobučarstvom. Klobučarska obrt na Notranjskem pa vendarle nima takšne tradicije kot izdelovanje polhovk, zato je manj informacij, še kako potrebnih za obuditev omenjene obrti.

Bralce zato vabimo, da se nam oglasijo, v kolikor vedo kaj povedati o zgodovini klobučarstva v Ložu in postopku izdelave klobukov iz klobučevine.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – iskanje virov in pripomočkov za izdelavo polhovk

V operaciji »Pokrivala na Notranjskem« nadaljujemo z aktivnostmi. Iščemo, stikamo, prebiramo, se veselimo zanimivih in uporabnih informacij s terena.

Slej ko prej bomo znanje naših prednikov še kako potrebovali, čeprav se danes marsikomu ne zdi tako. Svoboden je človek, ki lahko sam sebe preživi v različnih okoliščinah! Tudi tako, da si izdela toplo oblačilo, mogoče pokrivalo iz polhovih kožic.

Nekaj utrinkov minulega raziskovalnega meseca predstavljamo v spodnjih fotografijah.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Operacija »Pokrivala na Notranjskem«

Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala iz naravnih materialov, ki so jih pridobili iz lokalnega okolja. Imela so praktično funkcijo zaščite glave. Iz zajčje dlake so tako izdelovali polstene klobuke, kože polhov so ustrojili v polhove kape (polhovke), iz slame, nabrane na kraških travnikih, pa so izdelovali slamnike.

Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov. Tudi zato je bil lov na polhe tradicionalno zelo dobro razvit.

V oktobru in novembru bomo polhali, ker bomo v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem« med drugim izdelali nekaj polhovk. Da se znanje ne pozabi!

V naslednjih mesecih bomo nadaljevali z raziskovanjem izdelave pokrival na območju Las Notranjska. Če ima kdo od vas kakšno zanimivo in uporabno informacijo, naj nam sporoči. Veseli bomo.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje