Polhove kože kot dodaten vir preživetja

»Leta 1952 sem nalovil okoli 750 polhov, po 60 polhov na noč. No takrat je prišel k meni domov en gospod iz Lašč, ne vem kako je izvedel za mene. Je rekel, naj pripravim polhove kože za njega, on pa je nadaljeval pot peš naprej na Jezero.Pa sem jih zloži na mizo. Ta stare, lanske in pa kože mladičev. Ko je prišel nazaj iz Grahovega, takrat se je peš hodilo, jih je pregledal, izbral in plačal. Takrat sem se komplet oblekel za tisti denar. Kupil sem jakno, čevlje, hlače.« (Jože Sterle – Mlakarjev iz Škril v intervjuju v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem«)

Včerajšnje izdelovanje polhovke.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Primernost jame Golobina za razvoj raziskovalnega turizma

»Raziskovalni turizem« je naša vizija razmišljanja o povezovanju znanosti, lokalnega prebivalstva in tujih obiskovalcev območja. Torej ne le kot doživljanje in doživetje v naravi, ampak kot globlje spoznavanje in razumevanje naravnih procesov, vplivov med ekosistemi ter vplivom človeka.

S projektom »Raziskovalni turizem  v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino  Notranjske« ga širimo v podzemlje. Proučujemo, kater jame so bolj in katere manj primerne za razvoj trajnostnega, sonaravnega turizma.

Jama Golobina je bila, od 9 jam, ki smo jih raziskovali in vrednotili njihovo primernost za nadaljnji razvoj sonaravnega trajnostnega raziskovalnega turizma, ocenjena kot najbolj primerna. Združuje elemente aktivnih vodnih jam, suhih kapniških jam, ledenih kapnikov pozimi, izvirnih in ponornih jam ter je tudi bogata s pravimi jamskimi živalmi, netopirji ter ostalimi občasnimi obiskovalci jam.

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – Klobučarstvo na Notranjskem

V zimskih mesecih, ko lov na polhe ni aktualen, se v društvu v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem« posvečamo raziskovanju klobučarstva.

Klobučarji, ki so delovali v mestih, so klobuke izdelovali iz volnene polsti, goveje, zajčje in kunčje dlake. Posamezni klobučarji, ki so delovali samostojno in so klobuke izdelovali za kmečko prebivalstvo, so uporabljali volneno polst, ki je bila lažje in cenejše dostopen material.

Janez Kebe v “Loška dolina z Babnim Poljem, 2. del” piše, da se v Ložu pri hiši številka 58 reče pri Klobčarjevih (skrajšano od “pri Klobučarjevih”). »Leta 1859 je posestvo kupil Franc Nahtigal, r. 1832., Žužemberk 29, ki je bil klobučar.«

V podatkovni zbirki ARS smo zasledili, da so v Ložu prenehali s klobučarsko obrtjo leta 1922. V Slovenskem etnografskem muzeju hranijo 3 objavljene fotografije iz Loža, povezane z klobučarstvom. Klobučarska obrt na Notranjskem pa vendarle nima takšne tradicije kot izdelovanje polhovk, zato je manj informacij, še kako potrebnih za obuditev omenjene obrti.

Bralce zato vabimo, da se nam oglasijo, v kolikor vedo kaj povedati o zgodovini klobučarstva v Ložu in postopku izdelave klobukov iz klobučevine.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – iskanje virov in pripomočkov za izdelavo polhovk

V operaciji »Pokrivala na Notranjskem« nadaljujemo z aktivnostmi. Iščemo, stikamo, prebiramo, se veselimo zanimivih in uporabnih informacij s terena.

Slej ko prej bomo znanje naših prednikov še kako potrebovali, čeprav se danes marsikomu ne zdi tako. Svoboden je človek, ki lahko sam sebe preživi v različnih okoliščinah! Tudi tako, da si izdela toplo oblačilo, mogoče pokrivalo iz polhovih kožic.

Nekaj utrinkov minulega raziskovalnega meseca predstavljamo v spodnjih fotografijah.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Operacija »Pokrivala na Notranjskem«

Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala iz naravnih materialov, ki so jih pridobili iz lokalnega okolja. Imela so praktično funkcijo zaščite glave. Iz zajčje dlake so tako izdelovali polstene klobuke, kože polhov so ustrojili v polhove kape (polhovke), iz slame, nabrane na kraških travnikih, pa so izdelovali slamnike.

Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov. Tudi zato je bil lov na polhe tradicionalno zelo dobro razvit.

V oktobru in novembru bomo polhali, ker bomo v okviru projekta »Pokrivala na Notranjskem« med drugim izdelali nekaj polhovk. Da se znanje ne pozabi!

V naslednjih mesecih bomo nadaljevali z raziskovanjem izdelave pokrival na območju Las Notranjska. Če ima kdo od vas kakšno zanimivo in uporabno informacijo, naj nam sporoči. Veseli bomo.

Več o aktivnostih projekta si lahko pogledate tukaj: https://raziskovalni-turizem.si/kdo-smo-drustvo-dolomitne-lutke/projekti/

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje